ketoanvina.vn - Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Luật doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp được thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh để phù hợp với nhu cầu phát triển. Sau đây chúng tôi sẽ gửi đến bạn về các trình tự, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh là gì?

Bổ sung ngành nghề kinh doanh là thủ tục được doanh nghiệp thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Khi một doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của mình bằng cách thêm một nữa. Hoặc nhiều ngành nghề kinh doanh không có trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất thủ tục, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Tại sao phải thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh?


- Nhiều doanh nghiệp hỏi công ty chúng tôi việc bổ sung ngành nghề mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có đúng không? Xin trả lời dựa trên quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020

"1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong các nội dung sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh;

b) Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ công ty niêm yết;

c) Các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.”

Như vậy, khi doanh nghiệp thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh dẫn đến thay đổi ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi ngành nghề kinh doanh. . Để đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính. Nếu doanh nghiệp không thực hiện thủ tục thông báo thay đổi sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

“Vi phạm quy định về thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

+ Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày.

+ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 90 ngày.

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

+ Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều kiện thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh ?


Trước khi thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp, doanh nghiệp cần lưu ý xem xét các điều kiện cơ bản sau:
 
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp để có các thông tin cơ bản về doanh nghiệp khi làm hồ sơ
 • Phải xem ngành nghề kinh doanh có phải là ngành nghề cấm không, nếu cấm thì không đăng ký được.
 • Ngành nghề kinh doanh có phải là ngành nghề có điều kiện không? Nếu được thì điều kiện cụ thể là gì? Xem doanh nghiệp của bạn có khả năng đáp ứng điều kiện đó không? Hiện nay, không nhất thiết khi làm thủ tục bổ sung ngành nghề doanh nghiệp phải đáp ứng ngay các điều kiện đó mà có thể bổ sung ngành nghề đó trước rồi xin giấy phép, cấp phép. chứng chỉ đủ điều kiện với lĩnh vực tương ứng. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không để đánh giá năng lực của công ty trước khi đăng ký.
 • Việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh đó phải được sự đồng ý, nhất trí của doanh nghiệp. Nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì phải được sự chấp thuận của chủ sở hữu công ty, nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thì phải được sự chấp thuận của Hội đồng thành viên. phần đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua
 • Đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì cần xem xét ngành nghề kinh doanh này có điều kiện gì đối với nhà đầu tư nước ngoài hay có cấm đối với người nước ngoài không?
Cuối cùng là bộ hồ sơ đầy đủ, hợp pháp để làm thủ tục bổ sung nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính của công ty.

Khớp mã ngành nghề kinh doanh như nào cho phù hợp ?

Khi doanh nghiệp thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, mã ngành kinh tế quốc dân sẽ được áp dụng theo quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Nhưng không phải ngành nghề nào cũng khớp được theo mã ngành tại Quyết định 27/2018/QĐTG mà có những ngành nghề kinh doanh không có trong danh mục ngành nghề kinh doanh này nên trong trường hợp này doanh nghiệp phải tìm các văn bản quy phạm pháp luật. Pháp luật có liên quan quy định ngành, nghề kinh doanh đó.

Khi doanh nghiệp thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, mã ngành kinh tế quốc dân sẽ được áp dụng theo quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ngành lấy mã ngành cấp 4 để làm đối sánh mã ngành vì khi doanh nghiệp vào đó tìm mã ngành sẽ có 5 cấp mã ngành: cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 và cấp 5. Mã ngành này theo thứ tự. Từ tổng quát đến chi tiết để doanh nghiệp tra cứu theo lĩnh vực, tuy nhiên khi làm hồ sơ và khi cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được ghi là mã ngành cấp 4. .

Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, khi khớp mã ngành, doanh nghiệp phải đảm bảo nội dung quy định tại mã ngành đó. Hiện nay, các ngành nghề có điều kiện trong hệ thống ngành nghề thường được chia thành các ngành nghề có điều kiện như sau:
 
 • Đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định: Doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ của công ty bằng hoặc lớn hơn mức vốn pháp định đối với lĩnh vực hoạt động ghi trong đăng ký kinh doanh. Trường hợp hậu kiểm, doanh nghiệp xuất trình văn bản xác nhận vốn pháp định (Ví dụ: Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, giấy xác nhận tiền gửi, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, văn bản xác nhận vốn pháp định). . quy định của Ngân hàng thương mại, v.v.)
 • Đối với ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề: Trong quá trình làm thủ tục bổ sung ngành, nghề, doanh nghiệp không cần xuất trình mã số chứng chỉ hành nghề. nhưng doanh nghiệp phải đảm bảo trong quá trình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề hoặc phải có giấy phép tương ứng để chứng minh ngành nghề mà doanh nghiệp đang hoạt động.
 • Đối với ngành, nghề mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu: Doanh nghiệp phải đảm bảo ngành, nghề đó được ghi nhận trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đó và trong trường hợp cần thiết. Bạn có thể sử dụng pháp luật để chứng minh điều đó. Các ngành này thường không có mã ngành trong quyết định mã ngành nên khi khớp mã ngành loại này, doanh nghiệp phải tìm mã ngành cấp 4 phù hợp nhất rồi khớp nội dung của ngành theo mã ngành đó là mã cấp 4.

Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh


Khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp phải gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 01/2021/ ND - CP.

Hồ sơ thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh bao gồm:
 
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
 

Trình tự thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bước 1: Gửi đơn đăng ký của bạn

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
 
 • Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đủ thì công chức giải thích lý do trả lại hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả
 
 • Sau khi thay đổi ngành, nghề đã đăng ký, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.
 • Doanh nghiệp nhận kết quả là Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

Kinh nghiệm thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh


Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh phải bao gồm: biên bản (i) Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; (ii) Bản sao biên bản, quyết định chấp thuận thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc ngành, nghề kinh doanh của công ty. Chúng tôi sẽ thực hiện ngay các công việc sau để hoàn thiện hồ sơ cho quý khách hàng

Đối với yêu cầu thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty không có trong Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam, chúng tôi sẽ nhanh chóng tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật để có cơ sở yêu cầu Phòng đăng ký. doanh nghiệp chấp nhận sự thay đổi. bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên. Một số nghề phổ biến nhưng chưa có trong hệ thống mã ngành như:
 
 • Bán buôn, bán lẻ thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị lọc dầu, thiết bị bảo hộ lao động,...
 • Dịch vụ xử lý mối trọn gói, Dịch vụ xây dựng PCCC, Dịch vụ nhượng quyền thương mại,...
 • Gia công hàng hóa, Xuất nhập khẩu hàng hóa, Ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa,...

Đối với yêu cầu bổ sung đối với các ngành nghề thuộc lĩnh vực yêu cầu chứng chỉ hành nghề như: Thiết kế kiến trúc, Giám sát thi công xây dựng, Định giá bất động sản, Môi giới bất động sản… sẽ viện dẫn đầy đủ các quy định của pháp luật để đảm bảo việc đăng ký hoạt động kinh doanh đúng và chính xác theo quy định của pháp luật.

Đối với yêu cầu bổ sung các ngành nghề khác, ứng dụng sẽ gửi chi tiết ngành nghề đề nghị sửa đổi, bổ sung để bạn lựa chọn cách sắp xếp thứ tự và chọn ngành đề nghị. Ý kiến ​​khác.

Thời gian bổ sung ngành nghề kinh doanh là bao lâu?

Thời gian giải quyết thay đổi ngành nghề kinh doanh chỉ từ 3-5 ngày cho 01 lần xem xét hồ sơ của Phòng đăng ký kinh doanh. Chúng tôi có dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh nhanh chóng chỉ mất 1 ngày là xong cho quý khách hàng tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương,… có nhu cầu.

Cách chọn bổ sung ngành, nghề kinh doanh?

Bộ ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp rất quan trọng, nó không chỉ là phạm vi ngành nghề được phép triển khai mà còn là thông tin để đối tác phân loại doanh nghiệp theo lĩnh vực kinh doanh. Một công ty đăng ký đa lĩnh vực là điều tuyệt vời, nhưng một công ty đa ngành và một dòng sản phẩm thể hiện rõ ràng hoạt động kinh doanh cốt lõi sẽ giúp ích rất nhiều cho việc chứng minh năng lực. Theo luật sư, ngành nghề kinh doanh cần đăng ký bổ sung bao gồm:
 
 • Ngành, nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đang triển khai hoặc dự định triển khai: Đây là điều tất nhiên, ở bất kỳ lĩnh vực nào đang kinh doanh hoặc sắp kinh doanh thì chủ doanh nghiệp đều cần xem xét và bổ sung.
 • Các ngành nghề liên quan đến xúc tiến thương mại, triển khai kinh doanh trực tuyến, hỗ trợ đối tác: Là các ngành nghề đảm bảo cho doanh nghiệp kinh doanh đa phương thức, hỗ trợ đầu vào cho đối tác về mặt chi phí. phí. phí khi cần thiết.
 • Ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực kinh doanh chính: Thông thường trong cùng một lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp nào kinh doanh đa ngành nghề có điều kiện về vốn và chứng chỉ hành nghề sẽ được đối tác thẩm định. mô tốt hơn.
 • Việc đăng ký bổ sung ngành nghề đôi khi phụ thuộc vào mong muốn chủ quan của chủ doanh nghiệp, vì vậy để có bộ ngành nghề kinh doanh ưng ý, nếu cần tư vấn hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ

Một vài câu hỏi thường gặp khi bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tôi có được thông tin chi tiết khi làm thủ tục bổ sung mã ngành nghề kinh doanh không?

Khi thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh, công ty có thể ghi chi tiết nội dung ngành nghề kinh doanh vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu thấy cần thiết, nhưng điều đó không có nghĩa là việc chi tiết sẽ đảm bảo hơn cho khách hàng. công ty. Doanh nghiệp đôi khi bị hạn chế quyền kinh doanh do có nhiều mã ngành phụ trong một mã ngành cấp 4 nên khi doanh nghiệp ghi chi tiết cũng dẫn đến hiểu là doanh nghiệp chỉ kinh doanh ngành, nghề quy định chi tiết chứ không kinh doanh. . ngoài dòng đó. Việc ghi chi tiết có tác dụng làm sáng tỏ, rõ ràng mã ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp khi cần thiết nhưng đôi khi lại làm hạn chế quyền kinh doanh các lĩnh vực khác trong ngành đó. Do đó, nếu doanh nghiệp thấy cần thiết, hãy bổ sung mã số doanh nghiệp chi tiết.

Sau khi bổ sung ngành nghề kinh doanh có được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới không?

Hiện nay, khi doanh nghiệp làm thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới do trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ không thể hiện danh mục ngành nghề kinh doanh hiện tại. là ngành, nghề kinh doanh giống nhau nhưng có danh mục ngành, nghề kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp làm thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp cho doanh nghiệp Giấy chứng nhận ngành nghề kinh doanh ghi rõ ngành nghề kinh doanh của công ty.

Tôi có thể thêm nhiều ngành nghề kinh doanh cùng một lúc không?

Hiện nay, pháp luật không hạn chế việc được bổ sung bao nhiêu ngành nghề khi thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nên trong cùng một bộ hồ sơ bổ sung, doanh nghiệp hoàn toàn có thể bổ sung nhiều ngành nghề. nghề nghiệp. kinh doanh cùng một lúc trong cùng một hồ sơ. Nhưng doanh nghiệp cũng tránh thêm quá nhiều ngành nghề kinh doanh, thậm chí có những ngành không bao giờ được vì mã ngành nghề rất đa dạng và nhiều ngành nên việc so sánh là quá nhiều. Nhiều ngành nghề sẽ dẫn đến khi thẩm định hồ sơ gửi Sở sẽ gây khó khăn trong quá trình thẩm định và khi có sự thay đổi về quy định pháp luật, doanh nghiệp phải cập nhật ngành nghề đó theo đúng quy định. kinh doanh sẽ khó khăn hơn.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh có được thực hiện khi có sự thay đổi các nội dung khác không?

Trong quá trình hoạt động sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể cùng một lúc thực hiện nhiều lần thay đổi đối với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có nguyện vọng đưa vào nội dung đề án. bản án. Thực hiện các thay đổi trong một lần để tiết kiệm tiền. Chính vì vậy nhiều khách hàng thắc mắc không biết khi thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh thì những nội dung thay đổi này có gộp chung vào một hồ sơ được không? Những thay đổi này có thể được kết hợp trong cùng một ứng dụng nếu thấy hợp lý, nhưng cũng cần xem xét từng nội dung, ứng dụng để kết hợp với nhau như thế nào và có phù hợp hay không. Nếu không, sau đó nó có thể được xác nhận.

Lời kết

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thủ tục bổ sung đăng ký kinh doanh qua mạng. Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề trên hoặc liên quan đến trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh, vui lòng liên hệ với dịch vụ pháp luật doanh nghiệp qua hotline bên dưới.
Xem thêm: Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Vina
MST: 0317519997
Địa chỉ: Tầng 2, số 81 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Hotline: 0788 555 247  –  0786 555 247
Email: info@ketoanvina.vn
Website: ketoanvina.vn
 
TIN XEM NHIỀU
Thăm dò ý kiến

Ý kiến của bạn về thái độ tiếp dân của Cán bộ, Công chức xã Trà Bui

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay371
 • Tháng hiện tại967
 • Tổng lượt truy cập858,249
VĂN BẢN MỚI

4622/BGDĐT-CNTT

Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 1253 | lượt tải:443

80/2014/QĐ-TTg

Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 1152 | lượt tải:405

20/2014/TT-BTTTT

Thông tư 20/2014/TT-BTTTT của Bộ TT&TT ban hành ngày 05/12/2014 quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở (PMNM) được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 1206 | lượt tải:393

72/2013/NĐ-CP

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 1124 | lượt tải:435

310/BTTTT-ƯDCNTT

Công văn số 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 1107 | lượt tải:414

24/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 1162 | lượt tải:548

2132/BTTTT-VNCERT

Văn bản số 2132/BTTTT-VNCERT, ngày 18/7/2011, của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho các cổng/trang thông tin điện tử

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 1106 | lượt tải:408

19/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 1120 | lượt tải:405

1790/BTTTT-VNCERT

Văn bản số: 1790/BTTTT-VNCERT ngày 20/06/2011 của Bộ TT&TT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin cho cổng/trang thông tin điện tử

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 1138 | lượt tải:394

43/2011/NĐ-CP

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 1135 | lượt tải:413
banner 1
Tour Phan Thiết 2 ngày 1 đêm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây