View RSS feed Hội nghị trực tuyến Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện giai đoạn 2021-2025 và năm 2021

Trang thông tin điện tử Đảng ủy, HDND, UBND xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

https://xatrabui.gov.vn


Hội nghị trực tuyến Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện giai đoạn 2021-2025 và năm 2021

Sáng ngày 10/3/2021, Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện giai đoạn 2021-2025 và năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thư – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và đồng chí Thái Hoàng Vũ – PBT, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đồng chủ trì hội nghị.
Hội nghị trực tuyến Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện giai đoạn 2021-2025 và năm 2021

Tại điểm cầu của huyện, tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí là đại diện HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và các phòng ban, ngành, Hội đoàn thể huyện.

Tại điểm cầu các xã, thị trấn, tham dự Hội nghị có các đồng chí là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách công tác dân vận các xã, thị trấn.

Trong 5 năm qua (2016-2020), công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như sau: Nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan nhà nước về công tác dân vận được nâng lên; các cấp chính quyền đã ban hành khá kịp thời, đồng bộ hệ thống các cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; công tác cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp được thực hiện đồng bộ, có nhiều chuyển biến tốt, tạo thuận lợi cho nhân dân đến tiếp xúc và giải quyết công việc. Qua đó kịp thời đưa ra các giải pháp thực hiện công tác dân vận chính quyền phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội; củng cố và giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện trong 5 năm qua vẫn còn một số hạn chế như sau: việc cụ thể hoá các chủ trương về công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước còn hạn chế; vai trò của một số cán bộ được phân công, phụ trách công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước chưa được phát huy; việc đăng ký, xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” ở các cơ quan nhà nước còn bị xem nhẹ, chưa được triển khai sâu rộng, còn mang tính hình thức, chưa thực sự chú trọng đến hiệu quả; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia quản lý nhà nước còn mờ nhạt, hạn chế.


              Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Thái Hoàng Vũ – Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của việc phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện trong thời gian qua. Trong giai đoạn 2021-2025, hai đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã được và tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, thường xuyên phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, doanh nghiệp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị chính đáng; phối hợp khai thực hiện tốt công tác tôn giáo, dân tộc; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án, chế độ chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng, củng cố lực lượng cốt cán hoạt động có hiệu quả, tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện và nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền; chỉ đạo Ủy ban nhân dân và Khối Dân vận Đảng ủy các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện việc ký kết chương trình phối hợp theo giai đoạn và cụ thể hóa thành chương trình phối hợp định kỳ hằng năm để phối hợp triển khai thực hiện một cách có hiệu quả nhất; tiếp tục phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” năm 2021 và chủ đề dân vận năm 2021 “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan hành chính nhà nước; phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tác giả: Trần Thị Thu Hương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây